Giới thiệu tipitaka.com.vn

GIỚI THIỆU TIPITAKA.COM.VN

❝ Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi • Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi • Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Kính chào Quý Hành giả!

Chúng tôi, những người con học Phật, nguyện bước đi trên con đường Dhamma thuần khiết cho đến cuối cuộc đời. Với những vị hành giả nào đã nếm được vị ngọt của PHÁP BẢO, đã chân chính thực hành, thì chắc chắn vị ấy đang được hưởng phước báu vô lượng, do vậy cần phải san sẻ phước báu này đến cho tất cả những ai còn đang đau khổ.

Do vậy, chúng tôi có một tâm nguyện làm một thiện pháp phục vụ cộng đồng với một cách tiếp cận riêng, có thể sẽ phù hợp với một số người cụ thể. Nhưng dù nhiều hay ít, chỉ cần gieo duyên cho một ai đó biết đến KINH NGUYÊN THỦY của Đức Phật, từ đó biết đến thiền Vipassana là đã đóng góp một phần nhỏ bé để người đó kết nối với con đường mà Đức Phật THỰC SỰ chỉ dạy. Điều đó thôi đủ lý do để chúng tôi nỗ lực hết khả năng của mình để thực hiện thiện pháp này một cách không vụ lợi.

MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN TIPITAK.COM.VN

Nguyên nhân quan trọng nhất để thực hiện Tipitaka.com.vn là từ quá trình tu tập thực tế, chúng tôi nhận ra một điều: một người tu tập mà không hiểu chính xác những gì Đức Phật chỉ dẫn trong Kinh điển gốc, thì không khác nào một người mù đi vào cánh rừng nguyên sinh rộng lớn. Vì vậy, một hành giả chân chính cần phải dành thời gian một cách thích đáng cho việc nghiên cứu Kinh điển:

+ Hiểu chỉ dẫn rồi bước đi như việc xem bản đồ thật kỹ trước rồi hãy đi vậy.

+ Vừa đi vừa đối chiếu kinh nghiệm thực chứng ngược lại với Kinh điển như vừa đi vừa cầm tấm bản đồ trên tay.

+ Đồng thời thực hiện đúng lời Đức Phật chỉ dạy, dù lời chỉ dẫn từ vị Thầy nào được chúng ta trực tiếp nghe, hay từ một ai đó nghe và tán thán, ta cũng đừng vội tin, hãy đối chiếu với Kinh điển, đúng thì hãy tiếp tục bước đi dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy ấy. 

Kiếp người quá ngắn ngủi so với dòng luân hồi vô tận Saṃsāra, vì vậy thời gian nghiên cứu Kinh điển cần phải được thực hiện với thời lượng phù hợp. Hiểu rồi thì dành thời gian cho tu tập một cách cần mẫn. Đừng lãng phí thời gian trong trò chơi trí thức như theo cách nói của Ngài Goenka, đừng bị dính mắc vào lý thuyết quá nhiều. Vui thích trong lý thuyết, những lời nói thú vị, những kiến giải gần gũi đời sống, chỉ làm tăng thêm vọng tưởng mà thôi. Vọng tưởng nhiều, làm sao một hành giả có thể nhập định? Người tu tập sẽ hiểu rõ điều này. Ở đây là những chỉ dẫn của một vị CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC, ở đây chỉ có sự thật tối hậu, ở đây không có những kiến giải cá nhân, ở đây là tất cả những gì một hành giả thực sự cần.

NỘI DUNG CỦA TIPITAKA.COM.VN

+ Thực hiện bản song ngữ Pāḷi/Việt: chúng tôi lấy kết cấu Kinh điển đúng theo Tipitaka.org, sau đó ghép các bản dịch tiếng Việt của các vị Sư đã dịch theo kết cấu của bản Pāḷi. Việc này sẽ giúp đối chiếu nhanh giữa bản Pali và Việt khi cần thiết, hoặc phù hợp với những ai mới nghiên cứu Pāḷi.

+ Làm Quote cho “NHỮNG LỜI NÓI ĐÁNG ĐƯỢC GÌN GIỮ CỦA ĐỨC PHẬT”: Trong suốt cuộc đời thuyết Pháp của Đức Phật, rất nhiều người đã đến học, và như vậy việc Đức Phật phải thuyết đi thuyết lại cùng một nội dung rất nhiều lần. Người đọc Kinh điển sẽ nhận ra điều này. Để trợ giúp cho một số người mới tiếp cận Kinh điển, chúng tôi tóm lược những lời nói quan trọng và ý nghĩa của Đức Phật và chuyển thể dưới dạng hình ảnh. Với cách tiếp cận này, lời kinh sẽ ngắn gọn, xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng, cách này chỉ là một giải pháp gieo duyên, từ đó sẽ dẫn dắt người đọc đến với việc nghiên cứu Kinh điển một cách đầy đủ và cặn kẽ.

+ Phân tích ngữ Pāḷi cho toàn bộ kinh : Việt Nam mới được tiếp cận Pāḷi trong thời gian gần đây. Cũng là người học Pāḷi, chúng tôi nhận thấy những khó khăn đối với những người mới, một phần do lượng tài liệu hướng dẫn còn hạn chế, nhưng phần lớn là do chính đặc tính của ngôn ngữ Pāḷi dễ dẫn tới những khó khăn đặc biệt cho những người ít tiếp cận với ngoại ngữ. Để không lãng phí kết quả mà chúng tôi nghiên cứu, thay vì giữ cho riêng mình, chúng tôi mong muốn được chia sẻ với những đồng đạo. Chúng tôi không thực hiện với mục đích dịch ra tiếng Việt, mà chỉ thực hiện dưới hình thức đưa ra toàn bộ danh mục từ mới có trong bài kinh, mỗi từ được phân tích ngữ pháp dựa trên các tài liệu về ngữ pháp, và nghĩa Việt dựa trên các bản từ điển tiếng việt, và tiếng anh đang hiện có, kết hợp với nghĩa được sử dụng trong các bản dịch tiếng việt của các Sư, hoặc tiếng anh tương ứng đối với những từ không có trong từ điển. Trong quá trình thực hiện với số lượng lớn, cùng với việc thiếu tài liệu như hiện nay, chắc chắn không thể tránh được các sai sót. Mọi sự sai sót này thực sự không nằm trong mong muốn của chúng tôi. Rất mong Quý độc giả thông cảm. Khi phát hiện bất kỳ sai sót nào, xin hãy đóng góp theo địa chỉ mail: tipitaka.com.vn@gmail.com để chúng tôi hoàn thiện nội dung mỗi ngày.

Xin trân trọng cảm ơn!


Nguyện cho bất kỳ ai biết đến Kinh nguyên thủy của Đức Phật được tăng trưởng trong Giáo Pháp, được thành tựu trên Thánh Đạo, được giải thoát rốt ráo, được chứng ngộ Niết Bàn!